Сучасний ринок авто в Україні: тенденції та перспективи розвитку

На сьогоднішній день більша частина промисловості України зазнає значного занепаду. Особливий вплив відчутно в автомобільній галузі, адже закриті майже всі заводи і не можливо задовольнити внутрішній попит країни на легкові автомобілі.

На прикладі Японії можна простежити, що розвиток автомобільної промисловості залежить від підтримки інших країн. Ситуація почала змінюватись після Другої Світової війни. Через збройний конфлікт у Кореї, Америка робила замовлення на виробництво військової техніки. Прибуток від замовлень допомагав розширити потужності підприємств, та збільшував кількість необхідної робочої сили. В наслідок цього збільшився попит на легкові автомобілі для власного користування.

У роботі використано наступні методи: метод порівняння – для відображення різниці розвитку автомобільної галузі в різний час;  метод індукції – для узагальнення інформації та формулювання рішень, метод моделювання – для визначення шляхів розвитку виробництва.

В Україні однією з проблем є низька економічна забезпеченість населення. За даними Міністерства фінансів у 2018 році валовий внутрішній дохід на душу населення складав 3095, 2 долари США. В порівнянні в країнах з розвинутою автомобільною промисловістю цей показник складає: 39304 долари США – у Японії та 54542 долари США в Америці.

Зрозуміло що при поточній економічній ситуації більша частина населення не може собі дозволити купувати нові автомобілі. Збільшення кількості робочих місць на виробництвах покращить цю ситуацію.

За роки незалежності за даними Державної служби статистики України було відмічено ріст виробництва легкових автомобілів у 2008 році та різкий спад у 2009 році.


Рис. 1 «Обсяг виробництва легкових автомобілів за 2003-2018 роки» [1]

Проаналізувавши ситуацію можна відмітити наступні причини погіршення:

  1. Девальвація курсу гривні по відношенню до долара США. Це знизило купівельну спроможність в першу чергу населення, як кінцевого споживача продукції; по – друге, погіршилася фінансова ситуація на самих підприємствах, особливо через ускладнення погашень боргових зобов’язань.
  2. Завершення дії Закону «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні».
  3. Світова криза 2008 року, після якої розшарування населення на багатих і бідних зросло. Тобто чисельність середнього класу зменшилася, а основні фінансові ресурси перейшли в розпорядження невеликої кількості найбагатших людей світу.
  4. Вступ України до СОТ (Світової організації торгівлі), що зумовило збільшення імпортної продукції за рахунок зниження імпортного мита.

Єдиним діючим заводом виробництва легкових автомобілів в Україні є ПрАТ «Єврокар».  На сьогоднішній день ПрАТ  «Єврокар» випускає продукцію марки «Skoda», моделей Fabia, Octavia, Superb, Karoq, Kodiaq. За даними річної звітності підприємства у 2018 році було випущено 5659 шт. автомобілів, що не може задовольнити внутрішні потреби українського ринку.

Максимальнi виробничi потужностi заводу з врахуванням модернiзацiї становлять 50000  авто/рiк. На даний момент виробничi потужностi повністю не завантажені. На кiнець 2018р. використання виробничих потужностей становило 11,3 % [7].

За даними інформаційно-аналітичної групи Auto Consulting попит на нові автомобілі у 2019 році зріс на 32% порівняно з 2018 роком. Отже розширювати власне виробництво є економічно вигідним варіантом.

Автомобілі марки Toyota користуються підвищеним  попитом в Україні. Тому я пропоную запровадити співпрацю ПрАТ «Єврокар» з японським виробником Toyota.

Наведені вище дані вказують на не повну задіяність виробничих потужностей заводу ПрАТ «Єврокар». На мій погляд, поставка автомобільних запчастин з заводів Toyota та збірка автомобілів в Україні збільшить загальний ВВП та створить додаткову кількість робочих місць.

Проаналізувавши модельний ряд автомобілів марки Toyota було вибрано чотири моделі, які в першу чергу зможуть задовольнити населення з середнім рівнем доходу. Обрані моделі: Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota Prius та Toyota Hybrid –  автомобілі середньої цінової категорії, відповідають сучасним екологічним нормам. В таблиці представлено ціни на дані моделі з офіційного сайту.

 

Ціна на автомобілі на офіційному сайті, в доларах США
Toyota Yaris Toyota Corolla Toyota Corolla Hybrid Toyota Prius
15 650 19 600 23 100 24 200

 

Враховуючи данні американського дослідження 2012 року про складові ціни на автомобіль виходить що сировина та запчастини складають 57% загальної вартості. Дослідження та випробовування – 16% вартості. Тому можна домовитися з виробником про постачання матеріалів для автомобілів за 73% від приведеної вище вартості.

 

Вартість матеріалу, який буде поставлятися на український завод, доларів США
Toyota Yaris Toyota Corolla Toyota Corolla Hybrid Toyota Prius
11 424,5 14 308 16 863 17 666

 

Доцільним стане залучення вітчизняних виробників запчастин для автомобілів.  В першу чергу таких як LEONI, який спеціалізується на виробленні кабельних мереж для автомобілів; ТОВ “Фуджікура Аутомотів Україна”​, на якому виробляється кабельна система та GROCLINGROUP –  зосереджений на виробництві сидінь і внутрішньої оббивки автомобілів.

Співпраця з даними виробництвами сприятиме зниженню собівартості, а також збільшить кількість замовлень на українських підприємствах, що в свою чергу спонукатиме до покращення виробничої діяльності.

Наступним кроком для розвитку української автомобільної промисловості є розробка нової редакції Закону «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні». Цей документ вплине на інвестиційну привабливість України в автомобільній галузі.

Позитивні сторони введення в дію закону:

  • Звільнення компаній (з іноземними інвестиціями) від сплати мита при ввезенні складових для автомобілів та машинокомплектів ;
  • Звільнення компаній (з іноземними інвестиціями) від сплати земельного податку;
  • Звільнення компаній (з іноземними інвестиціями) від сплати ввізного мита на обладнання для влаштування виробництва;
  • Підприємства (з іноземними інвестиціями) звільняються від сплати податку на додану вартість при продажі автомобілів;

Після прийняття в дію Закону «Про стимулювання автомобільного виробництва» Україна отримає:

  1. Реальні контракти на створення (або модернізацію існуючих) автомобільних підприємств;

2.Збільшення зайнятості населення;

3.Задоволення попиту внутрішнього ринку на автомобільну продукцію;

4.Зростання доходної частини бюджету країни;

5.Покращення екологічної ситуації.

Запропоновані нововведення призведуть до зниження ціни на автомобілі Toyota, вже зазначених марок; тим самим стимулюватимуть попит на них, що дасть можливість ПрАТ «Єврокар» збільшити збут продукції.

Також пропоную розробити тристоронні угоди: з заводами, постачальниками та державою. Держава має виступати замовником автомобілів. Таке рішення гарантуватиме збут готової продукції.

Після налагодження випуску автомобілів з деталей, що імпортуються, потрібно буде розпочати розробку власної продукції. Першочерговим завданням стане переймання технологічного досвіду автомобільних гігантів.  Для цього необхідно збільшити кількість працюючих у науково-дослідних дослідно-конструкторських підрозділах автомобільних підприємств.

Коли Україна стане провідним гравцем у галузі автомобільної промисловості  – норми СОТ допоможуть нарощувати експорт.

Таким чином, випуск автомобілів в Україні значно вплине на рівень ВВП, а отже і на добробут населення в цілому.

Використовуючи моделі розвитку автомобільної галузі, які було розроблено у роботі, можна досягти значного прогресу у галузі випуску легкових автомобілів в Україні.

В наслідок збільшення випуску автомобілів в Україні покращиться ситуація у галузях суміжних з автомобілебудуванням. Це збільшить зайнятість населення та підвищить платоспроможність, що в свою чергу стимулюватиме попит, а отже й покращить виробництво.

 

Список використаних джерел

1.Державна служба статистики України[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua

2.Закон України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» України[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535/97-%D0%B2%D1%80

3.Інформаційно- аналітична група Auto Consulting 2018 [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу:http://autoconsulting.com.ua/

4.Компанія з виробництва кабелів LEONI2018 [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу: https://www.leoni-ukraine.com/

5.Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу:https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

6.Офіційний сайт Toyota2018, модельний ряд – ціни [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу:https://www.toyota.com/

7.Річна фінансова звітність емітента ПрАТ «Єврокар» 2018 [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу: http://www.skoda-auto.ua/company/skoda-solomonovo

8.Світовий банк –ВВП країн [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу:https://data.worldbank.org/

9.Укравтопром 2018 [Електронний ресурс]  – Режим доступу до ресурсу:http://ukrautoprom.com.ua/

10.A. Rogozhin, M. GallaherAutomobile Industry Retail Price Equivalent and Indirect Cost Multipliers, 2012 [Електронний ресурс]- Режим доступу до ресурсу: http://www.nepis.epa.gov