Постановка проблеми.Сучасний фінансовий стан населення України залишається доволі складним, адже багато хто не має навіть базових навичок управління своїми власними коштами. Тому фінансова безграмотність є основною з причин незадовільного рівня життя населення. На відміну від жителів розвинутих країн світу більшість громадян України не знайомі з поняттям фінансова грамотність. Такий стан справ вимагає формування нової за якістю політики, яка б відповідала нагальним потребам українців й надала можливість здобути знання і навички щодо правильного користування власними грошовими ресурсами.

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є забезпечення українського населення ресурсом, який би дозволив раціонально використовувати власні кошти, робити заощадження та головне приборкати грошофаги.

Аналіз останніх досліджень. Питання розвитку фінансової грамотності є цікавим для багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів і практиків, таких як Т.Смовженко [4], О. Вовчак [2],Роберт Бонд [1] та ін. Попри значний науковий доробок українських учених, фрагментарність теоретичних і практичних викладок зумовлює необхідність продовження комплексного дослідження фінансової грамотності населення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова грамотність – це знання та вміння кожної особистості, які дозволяють правильно розпоряджатися власними коштами та приймати вигідні для неї рішення. Основними її інструментами є:

 • уміння раціонально витрачати свої кошти;
 • аналіз зіставлення своїх витрат та доходів;
 • уміння створювати власні заощадження та правильно їх зберігати;
 • знання своїх прав та обов’язків;
 • уміння вибрати надійну фінансову установу.

Згідно із науковими дослідженнями USAID, які проводились у грудні 2018 року, українці лише наполовину знайомі з поняттям фінансова грамотність та зайняли останнє місце у рейтингу (в опитуванні брали участь люди віком 18-79 років з 30 країн світу) [3]. Проаналізувавши ці дані, можна стверджувати, що індекс фінансових знань серед українського населення складає всього 55,20% і є нижчим за середнє значення 58%.

Рис 1. Індекс фінансової грамотності у деяких країнах світу (%).

 

Грошофаги – це поглиначі фінансів, тобто ті речі, на які ми витрачаємо багато коштів, однак при цьому, такі витрати не є зовсім корисними, а подекуди й шкідливими. Усі грошофаги умовно можна поділити на дві групи:

 • Ірраціональні покупки;
 • Безвідповідальне споживання.

Ірраціональні покупки – це здійснені без контролю вчинки. До них відносять: товари за знижкою, шкідливі звички, невикористані абонементи чи сертифікати, роздрібні покупки.

Безвідповідальне споживання – це необдумане використання продукту в процесі задоволення потреб людини. До його основних проявів відносять: комунальні послуги, транспорт, безвідповідально взяті кредити, безвідповідальне ставлення до свого здоров’я та ін.

Під дію цих факторів найбільше потрапляє покоління, що підростає тобто люди, які ще зовсім не вміють розпоряджатися власними коштами. Згідно з науковими дослідженнями, на імпульсивні покупки витрачається близько 30 % власного доходу, сюди відносяться витрати на:

 • велику кількість їжі;
 • незаплановані вечірки;
 • купівля новинок взуття чи одягу з позначкою “Sale”.

Для розв’язання актуальних проблемнераціонального використання особистих фінансів, ми пропонуємо заощаджувати кошти на власну мрію чи певну мету. Тому інструментом для перенесення в життя цієї ідеї є створення додатку « Моя мета».

Цей додаток зорієнтований, насамперед, на молодь, оскільки саме молоді люди найбільше потрапляють під згубний вплив грошофагів. Проте ним можуть користуватись будь-які фізичні особи, які мають смартфон такористуються послугами хоча б одного банку або ті, які помічають за собою нераціональне використання коштів.

Головна мета додатку полягає в тому, щоб переконати будь-кого, що заощадити не так складно.

Рис. 2. Етапи роботи в додатку «Моя мета»

1етап. Для початку потенційному користувачу необхідно завантажити додаток «Моя мета» та здійснити реєстрацію, вказавши наступні дані:

 • ім’я та прізвище;
 • дату народження;
 • e-mail;
 • номер мобільного телефону;
 • пароль та підтвердження паролю.

Ці відомості надходять в інформаційну базу додатку та є захищеними від шахрайських операцій.Важливою умовою є те, що користувачами не можуть бути особи, що не досягли 16-го віку.

Після успішної реєстрації на вказаний e-mail обов’язково прийде сповіщення, яке підтверджує,виявлене бажання бути користувачем цього додатку.

2 етап. Далі особа повинна вказати власну мету, тобто на що хоче заощаджувати кошти (наприклад, поїздка у Париж, купівля авто) та необхідну суму для її здійснення.

При кожній потребі входу у додаток застосовуватимуться захисні ключі: телефонні дзвінки, листи на e-mail, використання секретного слова. Якщо користувач володіє смартфоном зі сканером, що здатний розпізнавати відбиток пальця чи сітківку ока, то додаток захищатиметься й таким ключем. Підтвердження входу обиратиметься рандомно заради захисту даних та накопичень користувача.

3 етап. Для того, щоб продовжити роботу з додатком потрібно вказати основний рахунок, в якому обслуговується клієнт (при наявності можна вказати додаткові рахунки й інших банків) і на який надходитимуть кошти.

Зміст додатку «Моя мета» полягає в тому, що при кожному надходженні коштів на рахунок, із цієї суми буде автоматично стягуватись певний відсоток, який надалі перетворюватиметься у депозитні вклади.

Для того, щоб клієнт зміг обрати банк з найбільш вигідними для нього умовами, у додатку буде представлений перелік усіх можливих установ з депозитними послугами, які вони надають.

Внаслідок визначення кількості електронних рахунків відсоток розподілятиметься між декількома депозитами. Ця функція дає змогу користувачам диференціювати свої вклади й тим самим зменшити ризик втрати коштів.

4 етап. В особистому кабінеті, користувач бачитиме інформацію про суму наявних коштів та скільки ще залишилось для досягнення мети. У налаштуваннях додатку, він зможе самостійно визначити відсоток (при потребі його змінити), який стягуватиметься з коштів, які зараховуватимуться.

Важливим моментом є те, що клієнт не зможете користуватись цими коштами, допоки не отримає повної суми, необхідної для досягнення визначеної ним на початку мети чи цілі.

5 етап. Після повного накопичення, сума коштів на заплановану мету автоматично переводиться системоюна основний рахунок користувача. Відсотки ж можна зняти з головною сумою або ж залишити як початковий капітал на наступну мету.

Протягом усього періоду додаток запрограмований на надсилання мотиваційних листів для того, щоб на психологічному рівні мотивувати користувачів здійснювати періодичні вклади та ставати на крок ближчими до своєї мети.

Реалізація функцій додатку можлива за умови співпраці усіх банківських установ, або їх більшості. За умовами онлайн-сервісу передбачено, що перед розподіленням коштів на депозити, користувач матиме можливість самостійно обрати канали для примноження особистих грошей. Тобто фінансові установи боротимуться за потенційного клієнта у здоровому конкурентному середовищі. Це робить додаток «Моя мета» корисним не тільки для його користувачів, а й для установ, які пропонуватимуть через нього свої послуги. Зокрема через додаток банківські установи зможуть:

 • розширити клієнтську базу;
 • надавати свої послуги віддалено через онлайн-ресурс;
 • удосконалювати побудову організаційної структури маркетингу для ефективнішого досягнення стратегічних завдань;
 • оптимізувати роботу структурних підрозділів банку щодо якості обслуговування клієнтів банку, впровадження нових методів організації та управління відносинами банку з клієнтами;
 • розробляти нові продукти та програми лояльності на основі акумульованої та проаналізованої інформації про клієнтів.

Щоб дізнатись чи є перспективними розробка та використання цього додатку ми провели соціологічне анкетування серед студентів Львівського національного аграрного університету. В опитуванні взяло участь 100 осіб віком 18-24 роки з різних факультетів університету:

 • Факультет агротехнологій та екології – 20 осіб;
 • Факультет будівництва та архітектури – 20 осіб;
 • Економічний факультет – 20 осіб;
 • Землевпорядний факультет – 20 осіб;
 • Факультет механіки та енергетики – 20 осіб.

В ході анкетування респондентам було поставлено ряд питань, які стосуються ефективності використання додатку «Моя мета» серед молоді, що відображено в таблиці 1.

Таблиця 1–Результати опитування респондентів

 

Питання Варіанти відповідей Відсоток
1. Чи користуєтесь Ви послугами банківських установ? Якщо так, то скількох банків? Так, двома і більше. 59%
Так, одним. 39%
Не користуюсь. 2%
Разом 100%
2. Чи робите Ви заощадження? Якщо так, то скільки % від надходжень? Так, понад 10%. 14%
Так, до 10%. 34%
Ні, не заощаджую. 52%
Разом 100%
3. Чи інвестуєте Ви свої заощадження? Якщо так, то куди? Так, є депозит у банку. 7%
Так, вкладаю у цінні папери/ нерухомість/ коштовності. 8%
Тримаю вдома / не інвестую 85%
Разом 100%
4. Які основні фактори перешкоджають інвестуванню ваших коштів? Недовіра до фінансових установ. 20%
Страх втратити заощадження. 12%
Незнання депозитного ринку 31%
Усі відповіді правильні. 37%
Разом 100%
5. Чи вважаєте Ви, що додаток «Моя мета» вирішить Ваші проблеми  зі заощадженнями? Так. 83%
Ні. 4%
Не знаю. 13%
Разом 100%
6. На кого, на Вашу думку, зорієнтований додаток «Моя Мета»? Для осіб віком … 18-30 рр. 64%
30-55 рр. 24%
Більше як 55 рр. 12%
Разом 100%
7. На вашу думку, яку проблему найбільше вирішує додаток «Моя мета»? Нераціональне використання власних коштів. 47%
Відсутність додаткового доходу. 40%
Незнання депозитного ринку. 13%
Разом 100
8. Чи порадили б Ви додаток «Моя мета» своїм знайомим? Так. 77%
Ні. 2%
Можливо. 21%
Разом 100%

 

Згідно з проведеним дослідженням, можна стверджувати, що додаток «Моя мета» більш зорієнтований на молодь 18-30 рр.83% респондентів, вважають, що він допоможе розв’язати наявні проблеми зі заощадженнями та дозволить втілити у життя їх мрії. А 77% опитуваних порадили б використання онлайн-сервісу своїм друзям та родичам. Це свідчить про те, що подальша розробка додатку є перспективною та дозволить вирішити не одну проблему українців пов’язану з заощадженнями.

Висновки та перспективи. Зазначене вище показує, що додаток «Моя мета» є доступним, легким у використанні та вирішує ряд проблем. Завдяки додатку можна:

 • вести облік та ретельне планування своїх фінансових операцій;
 • контролювати свій бюджет;
 • закласти основи співпраці з фінансовими установами;
 • диверсифікувати доходи;
 • створити накопичення;
 • здійснити власну мрію.

Зрозуміло, що одним з головних інструментів фінансової грамотності є економія, але вона повинна бути розумною, а не всеосяжною. Людина, яка відмовляє собі у всьому не зможе стати багатою. Успішною стане лише та, яка вміє складати фінансовий план, раціонально й періодично робить накопичення та ставить перед собою певну мету.

 

Список використаних джерел

 1. Бонд Р. Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки / Роберт Бонд, Олексій Куценко, Наталія Лозинська // Проект USAID«Розвиток фінансового сектору» (FINREP). – Київ, Грудень 2010. – 42 с.
 2. Вовчак О.Д., Канцір І.А. Фінансовий сектор України: сучасні виклики та забезпечення стійкого розвитку / О.Д. Вовчак, І.А. Канцір // Матеріали ХІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір» – 18 травня 2018 року. – Львів. – 2018 р.
 3. 3. Українці на останньому місці в індексі фінансової грамотності – міжнародне дослідження: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.5.ua/suspilstvo/ukraintsi-na-ostannomu-mistsi-v-indeksi-finansovoi-hramotnosti-mizhnarodne-doslidzhennia-193689.html
 4. 4. Фінансова грамотність як чинник формування суспільної довіри до інститутів фінансового ринку: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/799/1/kuznietsova_financial_literacy_as.pdf