БІЗНЕС ІДЕЇ ТА СТАРТАПИ: ЩО Я МОЖУ РЕАЛІЗУВАТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ?

Постановка проблеми. Сучасний процес навчання в українських закладах вищої освіти тісно пов’язаний із соціально-побутовою інфраструктурою та якісним матеріально-технічним забезпеченням. Удосконалення процесу харчування  під час навчання та виховання здорових студентів, в подальшому перспективних висококваліфікованих фахівців, є надзвичайно актуальним питанням сьогодення, адже на тлі несприятливих соціально-економічних, екологічних та пандемічних чинників спостерігається стрімке погіршення людського імунітету й, відповідно, стану здоров’я молоді. Фізичне здоров’я студента є не тільки одним з головних факторів гармонійного розвитку особистості, повноцінного життя, морального та психічного здоров’я, але й індикатором рівня життя суспільства. Саме тому турбота про забезпечення здорового, раціонального та безпечного харчування студентів в комфортних університетських умовах є пріоритетним завданням менеджменту закладів вищої освіти.

Мета проекту полягає у підвищенні якості навчання студентів шляхом організації студентського сервісу щодо покращання якості харчування, а також створення спеціалізованих зон відпочинку на території закладів вищої освіти, зокрема, Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Виклад основного матеріалу дослідження щодо розробки та реалізації стартапу «СтудСервіс»

В основі генерування ідей стартапу знаходилась відповідь студентства на раціональне питання: «Чого особисто мені не вистачає для підвищення якості навчання в умовах закладу вищої освіти?». В процесі досліджень виникла нагальна необхідність у виявленні чинників, які мають сприяти створенню більш комфортних умов для отримання знань, а також ефективної системи відпочинку та підготовки до занять студентів на території навчального закладу.

У зв’язку з чим проведено аналіз соціально-побутових умов, що забезпечують існуючий процес навчання студентів у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті (ДДАЕУ) та стан їх проживання у гуртожитку. На підставі проведених досліджень встановлено, що у ДДАЕУ найгіршим чином організовано логістику системи харчування студентів. Навчальні головні корпуси № 1 (трьох поверховий) та № 2 (дванадцяти поверховий) Агроуніверситету розташовані в центральній частині міста Дніпро на вулиці Сергія Єфремова, 25.

З метою забезпечення харчування студентів в складі організаційної структури ДДАЕУ на сьогодні налічуються такі підрозділи, як їдальня та два буфети. Разом з тим, встановлено, що їдальня ТОВ «Аграрник» ДДАЕУ територіально розташована за 10 хвилин від корпусів ЗВО, що обумовлено нещодавно побудованими житловими комплексами, через які унеможливлюється швидкий прохід до їдальні. Перерва, найбільша за часом, триває 30 хвилин, у зв’язку з чим у студентів виникає проблема щодо своєчасного повернення на заняття. До того ж потрібно враховувати витрачений час на чергу та процес споживання продуктів харчування. Слід зазначити, що університетська їдальня зараз переживає не найкращі часи та працює на мінімальних потужностях відносно тих, що були закладені при її створенні, адже спостерігається значне скорочення попиту і, поступово, цей підрозділ втратить рентабельність.

Щодо буфетів, які розташовані в корпусах № 1 та № 2 ДДАЕУ, слід зауважити, що в них студенти змушені харчуватися фастфудом та напоями, але з мінімальною втратою часу. Вказані об’єкти харчування мають невелику кількість посадкових місць, тож під час перерви спостерігаються великі черги, через які стає не можливим нормальний процес харчування та відпочинку студентів.

Проведеним анонімним анкетуванням, яке відбулося 12 березня 2020 року на базі платформи Google Форми на офіційній сторінці Instagram Ради студентів ДДАЕУ (@radastudentiv), завдяки та за допомогою доцента, к.е.н. Павленко Олени Сергіївни, було охоплено 254 респонденти (Додаток А). На підставі отриманих результатів щодо проведеного анкетування встановлено, що більшість респондентів – 84,5% харчуються у буфетах досліджуваного ЗВО. Разом з тим, через велику чергу біля пунктів продажу продуктів харчування 24,3% споживачів не встигають протягом перерви купити та спожити їжу, 25,5% залишаються чекати у черзі, порушуючи регламент навчання, а 38,2% змушені шукати інші заклади харчування поза межами Агроуніверситету. Також встановлено, що 82,5% опитуваних бажають раціонально харчуватися протягом перебування у ДДАЕУ, при цьому 65,3% хотіли би замовляти доставку ланч-боксів з власно обраним меню до місця їх знаходження на території закладу освіти. Слід зазначити, що у 49,2% респондентів є бажання замовляти бокси з обраними продуктами харчування «take away». З’ясовано, що за умови наявності нових зон харчування та відпочинку для студентів на кожному поверсі навчальних корпусів планують здійснювати замовлення їжі  2-3 рази на тиждень 36,6 % респондентів, 22,4 % бажають отримувати ланч-бокси 1 раз на день протягом робочого тижня. Окремо було визначено найбільш зручну цінову категорію за ланч-бокс з їжею, встановлено, що ціна варіює від 40 до 60 грн. Також з’ясовано питання щодо найбільш популярних месенджерів за допомогою яких студентам було б зручно здійснювати замовлення, так, 65,3% респондентів погоджуються використовувати персональний сайт стартапу. Встановлено, що респонденти надають перевагу замовленню їжі в боксах, виготовлених з екологічно-чистих матеріалів, про це зазначили – 94,7 %.

На підставі отриманих результатів анкетування зроблено наступні висновки:

1) мотивоване бажання студентів ДДАЕУ харчуватися раціонально та з користю для здоров’я є передумовою реалізації запропонованого проекту;

2) наявність попиту щодо студентського сервісу доставки їжі обумовлює необхідність впровадження новацій в Агроуніверситеті;

3) наявність існуючого постачальника продуктів харчування – університетська їдальня, яка наразі мінімально використовує свої виробничі потужності, розширює можливості щодо задоволення попиту студентів у високоякісній та поживній їжі та демонструє піклування про них з боку ДДАЕУ;

4) піклування про стан здоров’я та розумову діяльність студентів шляхом задоволення їх потреб у споживанні якісних продуктів харчування в стінах Агроуніверситету демонструє соціальну відповідальність з боку ДДАЕУ та покращує його ділову репутацію;

5) відсутність реальної можливості для студентів своєчасно харчуватись у їдальні, через брак часу, висвітлює «вузькі місця» в системі соціально-побутової інфраструктури ДДАЕУ, які потрібно вирішувати;

6) створення великих черг до буфетів ДДАЕУ та їх загальна недостатність по відношенню до кількості студентів університету, скеровує до використання логістичної концепції «точно-вчасно» (just-in-time) щодо відкриття сервісу доставки продуктів харчування.

З метою розробки стратегії вдосконалення соціально-побутових умов, які б максимально сприяли підвищенню якості навчання шляхом організації студентського сервісу доставки продуктів харчування, а також створеннюна території ДДАЕУ спеціалізованих зон ефективної системи відпочинку та підготовки до занять студентів було проведено «мозковий штурм» із зацікавленими студентами та викладачами. Найбільш привабливою стала ідея доцента, к.е.н. Воловик Ірини Анатоліївни, яка поділилася іноземним досвідом функціонування освітніх закладів, і запропонувала створити студентський обслуговуючий кооператив (СОК) на базі ДДАЕУ, в рамках діяльності якого стане юридично можливим укладання відповідних договорів купівлі-продажу, здійснення фінансово-економічних операцій, приймання на роботу, виплата заробітної плати та надання певних послуг. Сфери діяльності СОК не тільки будуть стосуватися реалізації студентської ініціативи Проекту харчування «СтудСервіс», але й, в подальшому, можуть бути розширеними. Так, враховуючи потреби та запити студентства, стане можливим відкривати і такі напрямки, як:

1) «СтудСервіс-Побут»;

2) «СтудСервіс-Друк»;

3) «СтудСервіс-Онлайн-навчання»;

4) «СтудСервіс-Тьюторинг»;

5) «СтудСервіс-Спорт»,

6) «СтудСервіс-Консалтинг» тощо.

Головною концепцією створення СОК є безпосереднє залучення студентів до роботи у даних напрямках, у такий спосіб вони матимуть змогу отримати досвід роботи у кооперативі, навчаться працювати у команді, відпрацюють управлінські навички, а також зможуть офіційно заробляти кошти.

Під час розробки підприємницької ідеї щодо студентського сервісу отримано юридичну консультацію у к.ю.н., доцента Тропіна Віталія Валерійовича та консультацію щодо управління СОК на базі ДДАЕУ у д.е.н., професора Величка Олександра Петровича. Адміністрація ДДАЕУ та, безпосередньо, декан факультету менеджменту і маркетингу, к.е.н., доцент Курбацька Лариса Миколаївна цілком підтримують запропоновану студентську ініціативу та створюють сприятливі умови щодо її реалізації.

За умови відкриття СОК пропонується укласти відповідні договори з наступними контрагентами:

1) їдальня ТОВ «Аграрник» – щодо приготування таких блюд, яким надають перевагу студенти. Нами було розроблено принципово нове перспективне меню на основі споживацьких потреб студентів та запропоновано для розгляду завідувачці їдальнею;

2) кур’єри, які безпосередньо здійснюватимуть доставку замовлень з їдальні до локації студента-споживача на території ДДАЕУ. З огляду на це доцільно створити кур’єрську службу з числа студентів, яких СОК винайматиме на роботу на підставі укладених індивідуальних трудових договорів підряду. Замовлення надходитимуть на персональний сайт Проекту харчування «СтудСервіс», на підставі чого працівники їдальні підготують страви у відповідності до замовлення, упакують їх та нададуть кур’єру для своєчасної доставки до вказаного місця зустрічі з замовником, користуючись принципом «точно-вчасно».

3) постачальники еко-боксів для їжі. До розгляду було запропоновано співробітництво з однією із наступних компаній:

– «АЛЬФА ПАК» – https://m.alfa-pack.com.ua/,

– компанія  «Interra pack» – https://www.inferrapack.com/ru/,

– компанія «Папірсток» – https://papirstok.com/,

– компанія «EcoFoodWorld» – https://lider-eko-trade.prom.ua/

4) ДДАЕУ, як материнська установа, що надає дозвіл на реалізацію на своїй території продукції стартапу; адміністративно-господарська частина Агроуніверситету, до якої входять технічні та обслуговуючі працівники, зокрема прибиральниці.

Створення цієї інституції є важливим етапом запровадження сервісу, адже саме за кошти, які надходитимуть від членів кооперативу у вигляді первинного внеску (у розмірі, наприклад, 20 грн), буде створений стартовий капітал для розвитку подальшої діяльності СОК. Входження у кооператив буде виключно добровільним. Натомість за сплату членського внеску та реєстрацію у кооперативі студент отримає дисконт у розмірі 5% на продукцію та студентський сервіс доставки, що має стимулювати бажання інших студентів долучатися до СОК.

З метою розробки стратегії реалізації студентського проекту «СтудСервіс» в рамках діяльності СОК проведено SWOT-аналіз сильних та слабких боків запропонованого проекту, а також з’ясовано можливості та загрози з боку зовнішнього середовища.

Таблиця 1. – Матриця SWOT-аналізу щодо доцільності реалізації Проекту харчування «СтудСервіс» на базі створення СОК

 

 

             Зовнішнє

середовище

 

 

 

     Внутрішнє

середовище

Можливості Загрози
1.Зростання сегменту споживачів за рахунок студентів-заочників, НПП, адмін./тех.персоналу ДДАЕУ;

2.Входження до ніші виробництва eco-friendly продукції студентів ДДАЕУ;

3.Розширення стратегічних партнерств з іншими ЗВО за рахунок інноваційного проекту;

4. Підвищення іміджу та зростання рейтингу ДДАЕУ;

5.Кооперація з фермерамищодо постачання екопродукції.

1.Відтермінування реалізації проекту через несприятливу економічну ситуацію в країні;

2.Перешкоди щодо реалізації проекту у зв’язку з пандемією;

3.Неплатоспроможність клієнтів;

4.Відсутність грантової допомоги щодо реалізації проекту;

5.Вихід на ринок конкурентів з більш якісними продуктами харчування та/або з більш низькими цінами;

6.Зростання цін на продукти харчування через збільшення вартості матеріальних ресурсів

Сильні сторони Поле «СіМ»

Відкриття студентського обслуговуючого кооперативу (СОК) як корпоративного соціально-відповідального студентського бізнесу на базі ДДАЕУ. Реалізація Проекту харчування «СтудСервіс» в рамках роботи СОК шляхом співпраці з їдальнею, фермерами та постачальниками екоупаковки. Створення кур’єрської служби із числа студентів щодо сервісу доставки продуктів харчування в еколанч-боксах. За рахунок інноваційності проекту створення партнерських відносин з іншими ЗВО на засадах франшизи або бартеру.

Поле «СіЗ»

Уніфікація блюд, запропонованих у меню їдальні.

Привернення уваги до ідеї шляхом захисту інтелектуальної власності на неї, що дасть можливість позиціонувати Проект як інновацію серед ЗВО України.

Зниження ціни на продукти харчування за рахунок зменшення виробничих витрат шляхом скорочення технологічних операцій;

Здійснення регулярного моніторингу конкурентного середовища.

1.Наявність попиту у студентів на сервіс доставки продуктів харчування у еколанч-боксах;

2.Наявність правових, економічних умов для створення СОК;

3.Залучення студентів різних спеціальностей для участі в проекті та СОК (робота кур’єром);

4.Наявність сучасних виробничих потужностей їдальні ДДАЕУ;

5.Наявність ресурсної бази для облаштування зон харчування та відпочинку.

Слабкі сторони Поле «СлМ»

Розробка нормативної та юридичної документації щодо відкриття СОК

Розробка сайту Проекту харчування;

Розробка плану-графіку роботи кур’єрської служби;

Здійснення маркування продуктів харчування та їх упаковки в екологічний спосіб;

Впровадження в діяльність СОК ДДАЕУ інноваційної концепції eco-friendly, як приклад для інших ЗВО;

Зростання ділової репутації та  рейтингу ДДАЕУ за рахунок впровадження студентських ідей

Поле «СлЗ»

З метою запобігання зниження попиту на продукти харчування у ланч-боксах ввести альтернативний план доставки виготовлених блюд з їдальні  до буфетів, розташованих у корпусах №1 та №2 ДДАЕУ;

Створення додаткових зон для відпочинку та харчування студентів в коридорах корпусів ДДАЕУ власними ресурсами

1.Територіальна віддаленість їдальні ДДАЕУ;

2.Відсутність упаковки та маркування продуктів харчування у їдальні,

3.Обмежена кількість зон відпочинку на території ДДАЕУ для студентів;

4.Обмежена кількість локацій у ДДАЕУ для споживання їжі

5.Відсутність розробленої нормативної бази для реалізації проекту;

6.Низький обсяг реалізації продукції їдальні ДДАЕУ;

7.Обмеженість пропонованих блюд у меню їдальні

В результаті проведеного SWOT-аналізу встановлено, що відкриття студентського обслуговуючого кооперативу (СОК) як  корпоративного соціально-відповідального студентського бізнесу на базі ДДАЕУ є обов’язковою передумовою для старту Проекту харчування «СтудСервіс». Реалізація проекту в рамках роботи СОК планується шляхом співпраці з їдальнею, фермерами та постачальниками еко-упаковки. В основі бізнес ідеї було взято принцип роботи таких відомих сервісів доставки, як Uber Eat, Glovo та Ракета, але в рамках однієї мікросистеми, зокрема ДДАЕУ. Процес створення кур’єрської служби із числа студентів щодо надання сервісу доставки продуктів харчування в еколанч-боксах може здійснюватись за допомогою оперативно-календарного планування, не порушуючи графік навчання студентів. Встановлено, що за рахунок  інноваційності проекту потенційно можуть бути утворені взаємовигідні партнерські відносини з іншими українськими та іноземними ЗВО на засадах франшизи або бартеру.

Для проведення маркетингових досліджень та розробки збутової політики, рекламних компаній планується залучати студентів спеціальності «Маркетинг», які здатні розробити та реалізувати ефективну маркетингову стратегію для проекту. Також студенти спеціальності «Агроінженерія»,можуть прийняти участь у проектуванні й виготовленні спеціальних місць відпочинку та меблів для зон харчування. Встановлено, що наявна кількість посадкових місць недостатня для кількості студентів, що навчаються у ЗВО. Саме тому разом із впровадженням проекту студентського сервісу, враховуючи особливості будівлі Агроуніверситету, найкраще буде встановити у коридорах лавки, або конструкторські моделі відкидних місць для сидіння (стільців) та столів.

В цілому вважаємо, що проект стане мотиваційно привабливим для студентів всіх спеціальностей ДДАЕУ, адже вони зможуть навчитись працювати у команді, брати участь як у розробці нових напрямів робіт, так і працювати безпосередньо під час реалізації проекту, отримуючи певну практичну підготовку та демонструючи вузьку компетентність, спеціалізовані знання та особистісні якості.

Встановлено, що їдальня ТОВ «Аграрник» має достатню матеріальну техніко-технологічну базу для того, щоб забезпечити приготування принципово нового меню, яке має сприяти раціоналізації здорового, дієтичного харчування та оздоровленню студентів (Таблиця 2).

Таблиця 2. – Перспективне меню дієтичного харчування студентів на вибір

Варіант меню Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
I Запіканка з броколі та кольоровою капустою з котлетою на пару Пшоняна каша з овочами гриль та голубцями Омлет з овочами та курине філе гриль Салат Цезар Ячнева каша з овочевим рагу та курячою котлетою
II Салат «Весняний» з огірками, редисом та салатом, яйце Пашот та риба гриль Салат зі свіжої капусти та шпинатом та курячі фрикадельки в томатному соусі М’ясний рулет з сиром та свіжими овочами Сирники з ягодами та вівсяний десерт з горіхами Паровий курячий рулет зі спаржею та томатами
III Омлет з моцарелою та сиром і шматочками м’яса Грецький салат та рибна котлета Вівсяна каша з яблуками та корицею та сезонний фрукт Куряча грудинка з броколі та шпинатом Салат з тунцем та кунжутом

В таблиці 2 представлено орієнтовні варіанти меню, дієтичні блюда яких може готувати їдальня за допомогою спеціальної духової шафи з функцією пари, що є в наявності .

Слід зазначити, що процес ціноутворення та здійснення упаковки готових страв у ланч-бокси мають виконувати працівники їдальні. У той же час в їдальні відсутнє облаштування для упаковки та маркування продукції. За умови впровадження сервісу доставки стане необхідним відкриття кур’єрської служби та центру підтримки споживачів, який буде представлений у вигляді кол-центру.

Для успішної комунікації між кур’єром та замовником необхідне створення спеціалізованого сайту, до якого будуть надходити замовлення споживачів та розподілятись для виконання кур’єрам, здійснюватиметься безготівкова оплата замовлення та оперативно вирішуватимуться поточні питання. Саме тому, щоб не залучати додаткові фінансові ресурси, які збільшать кошторис проекту, було проведено аналіз платформ-конструкторів, на базі яких навіть фахівець без профільної освіти буде здатен створити та адмініструвати сайт. У порівнянні брали участь такі платформи як: Tilda та Wix (Таблиця 3).

Таблиця 3. – Порівняльна характеристика платформ-конструкторів Wix і Tilda

Характеристики WIX Tilda
Рік першого релізу 2006 2014
Основне призначення Блоги, візитки, товарні сторінки Односторінкові сайти
Цільова аудиторія Новачки, дизайнери, розробники клієнтських сайтів Дизайнери і новачки
Рівень складності освоєння Середній Середній
Наявність безкоштовних шаблонів Так Так
Загальна кількість шаблонів > 500, різні > 200, односторінкові
Собівартість сайту за 1 рік 500 грн 2200 грн
Масштабованість сайтів Так Ні
Додаткові можливості Фірмові технології і додатки, інтеграція зовнішніх сервісів Інтеграція через код
СЕО-потенціал Високий Середній
Технічна підтримка Довідковий центр, система тікетів, VIP-підтримка Довідковий центр, система тікетів

Враховуючи потреби та специфіку Проекту харчування «СтудСервіс», найоптимальнішим варіантом для нашого стартапу стала платформа Wix, яка підходить для сайтів, що презентують окремі види продукції.

Зважаючи на необхідність організації праці кур’єрської доставки, було розроблено календарно-оперативне планування графіку роботи. З урахуванням того, що основним шляхом доставки їжі університетом є сходи та ліфти (3 од.) встановлено, що найбільш оптимальним варіантом буде рух кур’єра сходами. На основі проведеного опитування з’ясовано, що найбільш завантаженим буде  період роботи кур’єрів з 10:50 год. до 11:20 год.

Також необхідним пунктом реалізації проекту було встановлення рамок відповідальності, зобов’язання всіх сторін стартапу, а саме: кур’єрської служби, курєрів; споживачів у вигляді студентської аудиторії; адміністрації ДДАЕУ; їдальні;постачальників продуктів харчування – фермерів та постачальників упаковки й інших матеріальних ресурсів. Окремо зазначено на «вузьких місцях» або проблемах, що можуть виникнути під час реалізації проекту (Таблиця 4).

Таблиця 4. – Характеристика зобов’язань, відповідальності та «вузьких місць» учасників стартапу

Учас-

ники

Зобов’язання Відповідальність «Вузькі місця»
Кур’єрська служба 1.Доставка їжі в університет;

2.Задоволення потреб споживачів університету.

– за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. 1.Не доброчесність покупця у сплаті продукції/ послуги.
Кур’єр 1.Виконання діючих нормативних документів, що стосуються його діяльності;

2.Здійсення своєчасної доставки продуктів харчування за призначенням у відповідності до графіку;

3.Дотриманнясанітарних норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

– за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків та невикористання наданих прав;

– за недотримання техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

– за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах встановлених чинним законодавством.

– за завдання матеріального збитку ДДАЕУ в межах закону.

1.Не етична поведінка по відношенню до працівника кур’єрської доставки;

2.Виникнення проблем під час здійснення оплати готівкою.

Споживачі – студентська аудиторія 1.Здійснення виплати вартості  замовлення в повному обсязі;

2.Здійснення самостійного контролю утилізації сміття після споживчого використання продуктів харчування;

3.Екологічне ставлення до зон, відведених для відпочинку та харчування;

4.Здійснення своєчасної сплати роботи сервісу доставки.

– за невиконання умов сплати та отримання замовленої продукції.

– за невиконання умов утилізації сміття;

– за адміністративні порушення під час використання зон, відведених для відпочинку та харчування;

– за завдання майнової шкоди облаштованим місцям відпочинку та харчування.

 

1.Невчасність доставки продукції кур’єром через порушення графіку.
Адміністрації ДДАЕУ – СОК 1. Моніторинг за впровадженням  проекту. – за безперешкодне надання послуг сервісу його клієнтам на території ДДАЕУ. 1.Проблеми, створені іншими агентами проекту впливають на репутацію університету.
Їдальня «Аграрник» 1.Зобов’язана вчасно надати якісну, приготовану відповідно до санітарних вимог продукцію кур’єрові. – за невиконання умов трудового договору;

– за невиконання зобов’язань.

1.Недостатня кількість працівників, що може спричинити невчасність виконання всіх замовлень.
Постачальники:

продуктів; упаковки; столових приборів; інше.

1.Здійснювати постачання продукції на умовах договору;

2.Своєчасно повідомляти про готовність продукції до відправлення.

– за ризик випадкового знищення та пошкодження товару і витрати на його транспортування до моменту надання товару покупцеві в місці, встановленому умовами поставки і в обумовлений договором строк.

– за якість та кількість товару, що є предметом договору поставки.

1. Не своєчасна доставка продукції/упаковки/столових приборів тощо до їдальні.

Враховуючи високий відсоток неплатоспроможного населення, можна очікувати потенційних проблем саме з проведенням оплати готівкою. Це питання можна вирішити, додавши до функціоналу сайту обов’язкове «прив’язування» до замовлення будь-якої банківської карти, яку система буде перевіряти на платоспроможність, щоб у випадку виникнення проблем з готівковою оплатою, система мала змогу зняти необхідну суму через додаток.

Іншою проблемою може стати не ввічлива поведінка клієнтів по відношенню до працівників кур’єрської служби, що може бути вирішено за допомогою системи взаємної оцінки, де після кожного успішно проведеного замовлення клієнт має надати оцінку обслуговування кур’єра, а кур’єр оцінку відношення до себе з боку клієнта. У разі якщо кількість негативних оцінок буде більшою за фіксований показник, система обмежить доступ до оформлення замовлень неетичному клієнтові, захищаючи права та гідність працівників сервісу доставки.

З боку клієнта основним «вузьким місцем» є потенційна затримка у доставці, спричинена невиконанням своїх посадових зобов’язань кур’єром. Ця проблема вирішуватиметься або поданням скарги на конкретного кур’єра через контактний центр, або ж через систему взаємної оцінки, яка буде збирати статистику позитивних та негативних відгуків на кур’єрів. Якщо статистика буде негативною, то поставатиме питання про продовження співпраці між студентським обслуговуючим кооперативом та кур’єром. Через те, що сервіс планується запускати на території Агроуніверситету, то будь-які кризові ситуації, спричинені роботою сервісу або ж її клієнтами одночасно впливатимуть і на іміджеву складову ЗВО. Саме тому, університет буде здійснювати спостереження за роботою всіх  сторін щодо дотримання зобов’язань.

Наразі їдальня «Аграрник» має недостатню кількість співробітників, що є наслідком зниження попиту на їх продукції через незручне територіальне знаходження, тому реалізація стартапу сприятиме  максимальному охопленню споживачів. Саме тому можливим є подальша нестача персоналу, яку проект планує перекрити за допомогою членського внеску при вступі до кооперативу, з якого буде сформований стартовий капітал. Наявність стартового капіталу дасть змогу найняти додаткових працівників за необхідності. В тому числі членські внески дозволять виконувати зобов’язання перед постачальниками сировинної продукції, у разі різкого спаду попиту, виконуючи роль «подушки безпеки».

В перспективі ДДАЕУ має можливість зайняти нішу виробництва eco-friendly продукції на ринку продуктів харчування серед інших закладів вищої освіти, демонструючи приклад залучення локальних фермерів, які виробляють екологічно-чисту продукцію, постачальників ланч-боксів з безпечних матеріалів, а також організацій з безпечної утилізації твердих побутових відходів.

Таким чином, вважаємо, що доставка продуктів харчування для студентів ДДАЕУ дійсно потрібна, так як дозволить студентам оптимізувати час на отримання повноцінного сніданку/обіду, а також спокійно відпочити та налаштуватися на навчання. До речі, таким сервісом можуть користуватися працівники Агроуніверситету, а саме: професорсько-викладацький склад, адміністративний та технічний персонал.

Висновки. Узагальнюючи результати проведених досліджень, зроблено висновок щодо доцільності стартапу сервісу доставки продуктів харчування та створення зон для споживання й відпочинку для студентів на території ДДАЕУ. Окрім того цей проект має на меті не тільки поліпшити становище студентів та працівників ДДАЕУ, але й одночасно не шкодити екології, використовуючи екологічно чисту продукцію та контейнери для їх зберігання та транспортування. Даний проект носить інноваційний характер, адже виходячи з дослідження ринку послуг України, не було знайдено жодного схожого стартапу для локальної аудиторії, в особливості студентства.

 

P.s. В розробці студентського проекту приймали участь студенти ІV курсу агрономічного факультету – Качина Дмитро, Кулик Олександр, Загорулько Ростислав;студенти ІІІ курсу факультету менеджменту і маркетингу Бондаренко Катерина, Вороніна Вікторія, Рябенко Євгенія, Кулаков Влад, Хомякова Дарія, Курченко Катерина, Кислиця Ігор, Владимиров Платон;студенти ІІ курсу факультету менеджменту і маркетингу – Стариковська Діана, Колдун Єлизавета, Чепіга Оксана.

 

 

Додатки

Додаток ОПИТУВАННЯ